29/12/2007

AGRONEWS 14 TIN KHKT NÔNG NGHIỆP

Hoàng Kim
(Tin tổng hợp từ hội thảo)

Hội thảo quốc tế lúa lai và hệ sinh thái nông nghiệp đã được tổ chức ngày 22- 24 tháng 11 năm 2007 tại Trường Đại học Nông nghiệp 1, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam. Hội thảo do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET), Hiệp hội Phát triển Khoa học Nhật Bản (JSPS) đồng tài trợ , Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (HUA) và Trường Đại học Kyushu (KU) đồng tổ chức. Lúa lai đã được nghiên cứu và phát triển rất thành công ở Trung Quốc và hiện diện tích gieo trồng lúa lai của nước này đã lên đến 18 triệu ha, chiếm khoảng 66% diện tích trồng lúa của Trung quốc. Lúa lai cũng đã và đang được mở rộng ở các nước trồng lúa châu Á khác như Việt Nam, Ấn Độ, Myanmar, Philippine, Bangladesh với quy mô ước đạt 1,35 triệu ha năm 2006, trong đó diện tích lúa lai của Việt Nam khoảng 560 nghìn ha. Việc sử dụng lúa lai đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lúa, đảm bảo an toàn lương thực , tăng thu nhập và tạo thêm việc làm cho nông dân thông qua việc sản xuất lúa lai. Hôi thảo đã quy tụ nhiều chuyên gia quốc tế và chuyên gia Việt Nam về lúa lai và sinh thái nông nghiệp. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe và thảo luận về một số báo cáo chung (hiện trạng và triển vọng sản xuất lúa lai ở đồng bằng sông Hồng; bệnh hại và lúa lai- lo lắng của những nhà bệnh cây học; tóm tắt kết qủa hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong chọn tạo giống lúa lai). Hội thảo cũng đã được nghe và thảo luận nhiều báo cáo chuyên đề tại bốn tiểu ban: Chọn giống lúa lai, Hệ thống canh tác và khuyến nông lúa lai; Môi trường và Hệ sinh thái; Lúa lai và những vấn đề kinh tế xã hội và một số vấn đề được quan tâm khác. Những thành tựu nổi bật trình bày tại hội thảo là: các giống lúa lai TH3-3, TH5-1, TH3-4, Việt lai 24, Việt lai 20 đã được công nhận giống quốc gia và đang được sản xuất hàng chục nghìn ha trong sản xuất; những tổ hợp lai HYT83, HYT92, HYT 100 (lúa lai ba dòng) HC1 (lúa lai hai dòng) đã được phóng thích cho sản xuất đại trà ở Việt Nam, những công trình nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất lúa lai. Hội thảo đã là cơ hội tốt cho các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu phát triển lúa lai. Thông tin chi tiết liên hệ PGS.TS. Trần Đức Viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 1. Email: tdvien@hua.edu.vn ; tdvien@cares.org.vn ; Tel.048 765637; Fax 048 276554; Websites: http://www.hau1.edu.vn ; http://www.cares.org.vn

Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc Tags: agronews_14
Wednesday November 28, 2007 - 01:07am (PST) Permanent Link | 0 Comments

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!