12/01/2008

Tác động của Biofuels đối với môi trường

TINKHOAHOC. Biofuels, như ethanol và biodiesel, đang được xem như giải pháp nhằm thay thế dần nguồn năng lượng hóa thạch với giá rất đắt và sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới đang đầu tư ngày càng nhiều vào nghiên cứu biofuel. Nhưng việc sử dụng năng lượng xanh này (green fuels) không phải không bị chỉ trích, phê bình; do cạnh tranh với nguồn lương thực, thực phẩm. Số khác phê bình tác động của sử dụng biofuel làm giảm hiệu ứng khí nhà kính có chắc hay không? Trong một bài viết của tạp chí Science, người ta đã đánh giá lại và thảo luận hiện trạng của sản xuất biofuel tại nhiều quốc gia. Yếu tố then chốt ảnh hưởng đến hiệu quả của biofuel là hệ thống môi sinh đã bị hủy hoại do sản xuất biofuel. Cho dù hầu hết các biofuels đều làm giảm sử khí thải có hiệu ứng nhà kính so với năng lượng hóa thạch; nhưng còn rất nhiều thứ khác làm tổn thương đến môi trường. Cây trồng yếu cầu phân đạm, thí dụ bắp và cải dầu, có thể làm phát sinh cho nitrous oxide, gây hiệu ứng nhà kính. Tác giả của bài báo này kết luận rằng có một nhu cầu còn cao hơn năng lượng và khí thải hiệu ứng nhà kính khi đánh giá các nguồn biofuel khác nhau. Xem bài viết tổng quan của Zah et al., thuộc tổ chức của Chính phủ Thụy Sĩ, trên tạp chí Science http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/319/5859/43

Bùi Chí Bửu
Nguồn: http://iasvn.org

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!