17/02/2014

Phú Yên xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ

TIN KHOA HỌC. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên THÔNG BÁO Đề xuất nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 tỉnh Phú Yên ngày 22 tháng 1 2014 . Theo đó, các tổ chức hoặc cá nhân đề xuất, đăng ký những đề tài/ dự án/ dự án sản xuất thử nghiệm thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ phiếu đề xuất/ đặt hàng chậm nhất ngày 15/3/2015.

Theo Biên bản "Hội thảo định hướng chiến lược phát triển lúa gạo tỉnh Phú Yên " và xem xét Phiếu đề xuất đề tài lúa tại Phú Yên thì đề tài khoa học công nghệ "Tuyển chọn giống lúa năng suất cao, phẩm chất tốt thích nghi với biến đổi khí hậu từ nguồn gen siêu lúa xanh (Green Super Rice)
đã được đề xuất. Đề tài này do nhóm tác giả thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phú Yên, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Viện Di truyền Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Huế phối hợp thực hiện. (HK)


THÔNG BÁO Đề xuất nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 tỉnh Phú Yên

Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên thông báo và đề nghị các tổ chức, cá nhân đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh dưới các hình thức đề tài/dự án/dự án sản xuất thử nghiệm.

Đề xuất, thực hiện nhiệm vụ KH& CN là đề xuất, đăng ký của tổ chức hoặc cá nhân về những đề tài/dự án mà các tổ chức hoặc cá nhân thấy cần thiết phải nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Nội dung các đề xuất đề tài/dự án hoặc đề xuất đặt hàng phải hướng đến thực hiện:

- Kế hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn 2011 -2015 (ban hành theo Quyết định 2105/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 và Quyết định 2226/QĐ-UBND ban hành ngày 28/12/2012 về sửa đổi bổ sung kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015);

- Kế hoạch 60/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy Phú Yên và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Tỉnh, mang tính liên ngành, liên vùng, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi. Kết quả nghiên cứu có khả năng áp dụng vào sản xuất và cuộc sống, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

* Riêng các đề xuất nhiệm vụ KH &CN tham gia các chương trình quốc gia theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Khoa học và Công nghệ tham khảo tại trang web www.most.gov.vn.

Về hồ sơ đề xuất nhiệm vụ:

Để đề xuất đề tài/dự án sử dụng Mẫu A-ĐXNV đối với tổ chức/cá nhân; đề xuất đặt hàng nhiệm vụ sử dụng Mẫu B-ĐXĐH đối với sở, ngành, UBND cấp huyện (các mẫu phiếu đính kèm theo Thông báo này và tài liệu liên quan được đăng tải trên Website http://www.khcnpy.gov.vn).

 Về thời gian tiếp nhận đề xuất :

Phiếu đề xuất của tổ chức và cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên và đồng thời gửi đến hộp thư khtc.khpy@gmail.com. Hạn cuối nhận phiếu đề xuất/ đặt hàng: ngày 15/3/2014.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp những phiếu đề xuất hợp lệ, xin ý kiến của Hội đồng Khoa học và công nghệ Tỉnh trước khi trình UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt. Danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2015 sẽ được thông báo đến các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ và được đăng trên website http://www.khcnpy.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị khi nhận được văn bản này có kế hoạch phổ biến rộng rãi cho các đơn vị trực thuộc và cán bộ khoa học công tác trong cơ quan, đơn vị mình biết để tham gia đề xuất, thực hiện đề tài/dự án.

Rất mong các tổ chức và cá nhân quan tâm phối hợp để việc xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015 đạt kết quả tốt, góp phần thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. Địa chỉ: 08 Trần Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057.3843918. Fax: 057.3842728. Email: khtc.khpy@gmail.com.
Trân trọng./.


Nơi nhận:        
- Tỉnh ủy (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- PCT Trần Quang Nhất (b/c);
- Các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- UBND huyện/Tx/Tp; Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và hạ tầng trong tỉnh;
- Các tổ chức nghiên cứu trực thuộc Bộ KH&CN;
- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
- ĐH Quốc gia Hà Nội ;
- ĐH Quốc gia TP.HCM ;
- ĐH Nông Lâm Tp. HCM;
- ĐH Huế ;
- ĐH Đà Nẵng;
- ĐH Phú Yên; Nha Trang, Đà Lạt, Tây Nguyên, Quy Nhơn;
- Viện nghiên cứu khu vực DHNTB-TN;
- ĐH Xây dựng Miền Trung;
- CĐ Công nghiệp Tuy Hòa;
- Báo KH&PT;
- Đài PTTH Phú Yên; Báo Phú Yên;
- P. QLKH, KH-TC, QLCNATBX (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.                                                        
GIÁM ĐỐC


Đã ký


Lê Văn Cựu

Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ Phú Yên
Download toàn bộ nội dung tại đây:

- Mẫu A - ĐXNV (Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học)
- Mẫu B - ĐXĐH (Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ)
- Kế hoạch thực hiện Chương trình  hành động số 14CTr/TU ngày 22/01/2013 của Tỉnh ủy và....
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015
- Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2015
Phòng Kế hoạch Tài chính

Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Phát triển lúa chất lượng”

Ngày 5/9, tại TP Tuy Hòa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp Sở NN-PTNT tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề “Phát triển lúa chất lượng”. Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Thạc sĩ Nguyễn Văn Hòa, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt cùng lãnh đạo ngành Nông nghiệp và nông dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa.

dien-dan130906.jpg
Các đại biểu dự diễn đàn tham quan mô hình cánh đồng mẫu sản xuất giống lúa chất lượng cao TBR45 tại xã Hòa An, Phú Hòa (ảnh Hoài Nam)
Báo cáo tại diễn đàn cho biết, năm 2012 toàn vùng duyên hải miền Trung có 538.000ha lúa, chiếm 0,7% diện tích lúa cả nước. Sản lượng toàn vùng đạt 2,99 triệu tấn, chiếm 0,68% sản lượng lúa cả nước. Năng suất lúa toàn vùng đạt 56,6 tạ/ha, thấp hơn năng suất bình quân cả nước 0,8 tạ/ha. Về cơ cấu giống, hàng năm trong vùng có khoảng 800-1.000ha sản xuất hạt giống lúa thường; 300-500ha sản xuất hạt giống lúa lai. Riêng các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận tỉ lệ sử dụng hạt lúa giống có chất lượng còn thấp hơn. Vì vậy cần đẩy mạnh công tác sản xuất giống có chất lượng, có tính thích nghi cao để tăng năng suất. Qua khảo nghiệm trong những năm gần đây, các giống lúa có triển vọng như PC6, NH6, DH40 và các giống lúa lai 3 dòng SYN6, BIO404…Đồng thời áp dụng sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, tuân thủ theo một quy trình sản xuất sử dụng giống lúa xác nhận, áp dụng mô hình 3 giảm, 3 tăng và 1 phải, 5 giảm giúp nông dân tiết kiệm được chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng giá trị, lợi nhuận.

Đối với Phú Yên, từ năm 2010 đến 2013, ngành Nông nghiệp đã triển khai xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu trong sản xuất lúa chất lượng, mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Mỗi mô mình từ 50-20ha tập trung tại các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân và TP Tuy Hòa với tổng diện tích 200ha. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, mỗi vụ sản xuất ở Phú Yên có đến 40 giống lúa gieo trồng, phần lớn người dân tự để giống trong nhiều năm nên lúa giống bị lẫn tạp, thoái hóa…

HOÀI NAM
Nguồn: Báo Phú Yên

Video yêu thích 

http://www.youtube.com/user/hoangkimvietnam

Trở về trang chính

Hoàng Kim, hoangkim, hoangkimvietnam, Ngọc Phương NamChào ngày mới Thung dung, Dạy và học, Cây Lương thực, Tin Nông nghiệp Việt Nam, Food Crops, Cassava in Vietnam, Khát khao xanh, Dayvahoc, Học mỗi ngày,  Danh nhân Việt , Food Crops News, Điểm chính, CNM365, KimTwitter, KimFaceBook  Đọc lại và suy ngẫm, Việt Nam tổ quốc tôi, Tình yêu cuộc sống Thơ cho con  

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!