29/12/2007

AGRONEWS 11 TIN KHKT NÔNG NGHIỆP

GS.TS. Bùi Chí Bửu, Viện trưởng
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam

RNAi kiểm soát côn trùng thuộc Coleoptera. Côn trùng thuộc Coleoptera và Lepidoptera hiện được nghiên cứu về tính kháng của cây trồng nhờ protein BT sau khi thực hiện chuyển nạp gen. Một cách tiếp cận mới đối với việc kiểm soát này là sử dụng RNA can thiệp (RNAi) được các nhà khoa học của Monsanto ve Devgen N.V. thực hiện. Báo cáo khoa học được công bố trên tạp chí Nature Biotechnology. RNAi-làm im lặng những gen cần thiết của côn trùng gây hại cây trồng, làm chúng dừng hấp thu dinh dưỡng và làm chất ấu trùng. Các nhà khoa học này đã ứng dụng RNAi để kiểm soát côn trùng gây hại rễ bắp (thuật ngữ tiếng Anh là: western corn rootworm = WCR) làm mô hình mẫu cho những nghiên cứu tiếp theo. Phân tử RNA dây kép (dsRNA) với trình tự các cặp gốc, bổ sung cho các gen ATPase và tubulin (cytoskeletal component). Chúng thể hiện trong giống bắp biến đổi gen. Cây transgenicthể hiện sự suy giảm có ý nghĩa thiệt hại do chích hút (WCR). Tiếp cận phương pháp này, các nhà nghiên cứu còn quan sát được sự chết của ấu trùng khi phân tử dsRNA được chèn vào hai côn trùng “southern root worm” và “Colorado potato beetle”. Phân tử dsRNA kiểm soát được sâu đục quả trong bông vải (boll weevil larvae), tuy nhiên, không gây ảnh hưởng đến sự chết. Việc sử dụng RNAi để kiểm soát côn trùng gây hại cây trồng sẽ bổ sung đáng kể cho chiến lược giống chuyển gen Bt (protein diệt côn trùng) trên cây bắp, bông vải, đậu nành. Đọc chi tiết: http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n11/abs/nbt1359.htmlor hoặc http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n11/pdf/nbt1359.pdf

Sâu đục quả bông và gossypol Bông vải tạo ra gossypol kháng lại sự tấn công của động vật ăn cỏ. Nhiều loài côn trùng, đặc biệt là sâu đục quả bông, có thể làm biến thái dạng hóa chất gây hại này. Các nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học quốc gia đã sử dụng RNA interference (RNAi) để hiểu được tại sao sâu đục quả bông kháng gossypol. Họ đã xác định gen “cytochrome P450”, CYP6AE14, liên quan đến tính kháng như vậy. Gen này thể hiện rất cao trong thành ruột non làm biến đổi tính độc và tiêu hóa chúng trong cơ thể ấu trùng. Sự thể hiện đó làm gia tăng tốc độ tăng trưởng của ấu trùng khi gossypol trở thành thực phẩm của nó. Khám phá này cho thấy một chiến lược nghiên cứu mới nhằm kiểm soát sự tấn công của sâu đục quả bông. Cây bông có thể được chèn vào phân tử dsRNA với trình tự nucleotide bổ sung vào gen CYP6AE14. Phương pháp này có thể chứng minh được tính hiệu quả của việc cải tiến tính kháng sâu đục quả bông đối với thuốc trừ sâu. Đọc chi tiết tại http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n11/abs/nbt1352.html hoặc http://www.nature.com/nbt/journal/v25/n11/pdf/nbt1352.pdf

Kỹ thuật chuyển gen Bt Toxins kháng côn trùng gây hại cây trồng. Sự tiến hóa của tính kháng côn trùng đe dọa sự hữu hiệu của độc tính vi khuẩn Bacillus thuringiensis (Bt) đang được sử dụng rộng rãi như thuốc trừ sâu sinh học hoặc cây trồng biến đổi gen Bt. Những nghiên cứu trước đây cho rằng tính kháng của một vài loài côn trùng đối với protein BT do đột biến gen. Điều này làm cho phá vở hệ thống “toxin-binding cadherin” (proteins cần thiết cho tế bào để thực hiện sự bám dính của tế bào với nhau). Bt toxins gắn với cadherin theo kiểu khóa và mở khóa. Trong khi gắn, một enzyme tách rời các phần của những toxin được kết dính này. Những phân tử toxin được cắt ra sẽ hình thành các lỗ trong tế bào màng ruột, làm cho sự đi vào và đi ra của những cơ chất thực hiện dễ dàng, làm tế bào chết. Sử dụng RNA interference, các nhà khoa học thuộc ĐH Arizona và Nacional Autónoma de México xác định vai trò của cadherin trong độc tố của Bt. Ấu trùng sâu kèn trên thuốc lá có gen cadherin bị im lặng, biểu thị sự suy giảm tính nhiễm đối với Bt toxin Cry1A. Các nhà khoa học này thay đổi câu trúc gen Cry1A toxin bằng cách làm mất chuỗi alpha của protein. Sâu kèn thuốc lá được cải biên gen “Cry1A killed cadherin-silenced” và sâu đục quả bông màu hồng đã được nghiên cứu. Kết luận: những toxin có cải biên tỏ ra hữu hiệu hơn những toxin Bt tiêu chuẩn trong kiểm soát sự phá hại của sâu hại cây trồng. Bài viết được đăng trên tạp chí Science truy cập trên http://www.sciencemag.org/cgi/rapidpdf/1146453.pdf. hoặc http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1146453

Thông báo Hội nghị quốc tế “Legume Genomics and Genetics”.Hội nghị quốc tế về di truyền và genome học của cây đậu đỗ sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến 12 tháng 12 năm 2008 tại Puerto Vallarta, Mexico. Oral presentations và poster papers sẽ tập trung vào các chủ đề có liên quan đến chức năng gen, sự tiến hóa, và đa dạng, genome học về dịch mã, so sánh genome, phân tích sự thể hiện gen. Đọc chi tiết http://www.ccg.unam.mx/iclgg4/index.html

Nguồn: TINKHOAHOC http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc Tags: agronews_11
Sunday November 11, 2007 - 10:04am (PST) Permanent Link | 0 Comments

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!