13/01/2008

Cây bắp chuyển gen thể hiện protein dạng sữa (Milk Protein)

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc ĐH Iowa State đã chuyển nạp thành công gen mã hóa protein “α-lactalbumin” (milk protein) trên cây bắp. Các dòng bắp transgenic này đã cải tiến được sự cân bằng về amino acid. Một trong những hạn chế về dinh dưỡng trong nội nhũ hạt bắp là sự cân bằng amino acid của nó, với lysine rất thiếu. Hơn nữa, protein của thực vật rất khó tiêu hóa đối với động vật và có thể gây ra dị ứng (allergic). Milk proteins là thành phần tự nhiên của thức ăn động vật; do đó, chúng được xem như protein có tính chất luân phiên nhau trong thực vật, xét trên góc độ cải biên dinh dưỡng. Nội nhũ hạt bắp của các dòng bắp chuyển gen tạo ra mức độ rất lớn về α-lactalbumin. Dạng hạt và hàm lượng zein trong hạt không khác biệt trong cây transgene khi so sánh với các dòng siblings không thể hiện milk protein. Các nhà khoa học tiếp tục thực hiệntrắc nghiệm “antigenicity” để xác định mức độ rủi ro của protein có tính chất transgenic đối với phản ứng dị ứng của con người. Họ tiếp tục xem xét ảnh hưởng của chuyển nạp trên các tính trạng nông học của cây bắp. Xem bài viết chi tiết trên tạp chí Transgenic Research số mới nhất, hoặc http://www.springerlink.com/content/hk254761t3513836/fulltext.pdf http://www.springerlink.com/content/hk254761t3513836/?p=e240497762de42aca22c1d64db34a076&pi=5

Bùi Chí Bửu (lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!