13/01/2008

Thành lập thư viện cDNA của khoai mì

TINKHOAHOC. Khoai mì là loài cây trồng được biết chống chịu tốt với stress phi sinh học, thí dụ như khô hạn và mặn. Nó là nguồn cung cấp carbohydrate lớn thứ ba cho loài người, là nguồn lương thực chủ lực của nhiều nước ở Châu Phi. Khoai mì còn là nguồn chế biến nhiên liệu sinh học cực kỳ quan trọng. Bản chất di truyền của genome khoai mì khá phức tạp với chu kỳ sinh tưởng dài, do đó việc cải tiến giống khoai mì rất ít thành công. Áp dụng công nghệ sinh học để cải tiến giống khoai mì là một chiến lược năng động. Kiến thức cơ bản về các gen điều khiển chống chịu stress sẽ vô cùng cần thiết khi tiếp cận với công nghệ sinh học, thí dụ như chọn giống nhờ chỉ thị phân tử (MAS) và chuyển nạp gen. Các nhà khoa học thuộc CIAT, Colombia và Nhật Bản vừa hòan thành việc xây dựng thư viện cDNA có chiều dài phân tử đầy đủ, dưới điều kiện bình thường, nóng, khô hạn, độ độc nhôm, và những điều kiện sau thu họach làm tổn hại đến sinh lý cây trồng. Các thư viện cDNA là bộ sưu tập các dòng phân tử cDNA (được hình thành từ mRNA), đại diện cho gen mục tiêu thể hiện trong mô, tế bào trong một thời kỳ nhất định nào đó. Thư viện cDNA của khoai mì là tiềm năng phục vụ cho các nhà khoa học cải tiến giống khoai mì về năng suất trong điều kiện canh tác bị stress phi sinh học; cung cấp chuỗi trình tự đầy đủ của các gen mục tiêu này và phát triển catalog của gen trong genome khoai mì. Xem tạp chí BMC Plant Biology hoặc http://www.biomedcentral.com/1471-2229/7/66

Bùi Chí Bửu (lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!