10/02/2008

Bắp chuyển gen chống chịu khô hạn

TINKHOAHOC. Khả năng đáp ứng với khô hạn của cây trồng rất phức tạp, bao gồm những thay đổi về sinh khối, đồng hóa carbon, và hàng loạt các tiến trình giải độc hóa trong cây. Enzymes đóng vai trò quan trọng trong các phản ứng này. Một enzyme hết sức chuyên biệt đó là PI-PLC, tham gia trong sự kiện tín hiệu khi cây thiếu nước. Enzyme PI-PLC là enzyme then chốt trong chu trình phosphatidic acid (PA), một tín hiệu thứ cấp vô cùng quan trọng của thực vật.Các mức độ hiện hữu của PA tăng lên rất có ý nghĩa khi tế bào cây trong tình trạng co nguyên sinh, thiếu nước và bị stress do nhiệt độ. Chuyển gen mã hóa PI-PLC, các nhà khoa học thuộc ĐH Shandong, trung Quốc đã tạo ra các dòng bắp chuyển gen có tính trạng chống chịu khô hạn. Trong suốt thời kỳ bị hạn, những cây chuyển gen có hàm lượng lượng nước tương đối cao hơn cây đối chứng. Chúng gia tăng tốc độ quang hợp và cho năng suất cao hơn. Stress do khô hạn thường làm cho thành tế bào bị tổn thương, tạo ra hiện tượng “ion leakage”. Cây transgenic như vậy sẽ làm cho thành tế bào trở nên ổn định hơn giảm hiện tượng của màng lipid. Đọc tạp chí Planta http://www.springerlink.com/content/j37322j80t2h5181/?p=375ecc4012664065ac958b8bf8d0eecc&pi=0

Thực phẩm Bắp chuyển gen không ảnh hưởng đến sức khỏe của cừu
Thực phẩm chăn nuôi cừu từ bắp chuyển gen Bt176 không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và năng suất của cừu, theo kết qủa nghiên cứu của các nhà khoa học tại Italy. Thức ăn từ bắp chuyển gen Bt không có những tác động bất lợi trên sự sinh sản và khả năng đáp ứng miễn dịch của các quần thể cừu trong thí nghiệm. Khả năng đáp ứng miễn dịch với vaccin Salmonella abortus ovis được tìm thấy trong lôthí nghiệm khi cho cừu ăn thức ăn có bắp chuyển gen. Các nhà nghiên cứu này cho rằng transgens của cây bắp không thể sống trong dạ cỏ của thú nhai lại, và sản sinh ranhững đoạn phân tử transforming DNA đối với vi sinh vật. Người ta không phát hiện được phân tử DNA chuyển nạp nào có trong mô, hồng cầu của cừu. Xem tạp chí Livestock Science http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2007.03.009.

(Bùi Chí Bửu lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!