10/02/2008

Khoai tây cải tiến hàm lượng acid béo và chống chịu lạnh

TINKHOAHOC. Việc cải biên di truyền cây trồng biểu hiện chủ yếu sự thể hiện của những transgenes ở trong nhân tế bào. Do tính chất này, cơ hội để transgene chuyển nạp thông qua hạt phấn đã được các nhà khoa học khai thác thành phương pháp mới. Đó là phương pháp chuyển nạp gen qua plastid. Plastids là những cơ quan ở bên trong tế bào có chức năng trong quang tổng hợp, sinh tổng hợp nhiều phân tử sinh học như acid béo. Phương pháp chuyển nạp qua plastid có nhiều thuận lợi hơn chuyển nạp trong nhân. Thực vật có hàng trăm plastid trong mỗi tế bào, do đó, sự thể hiện protein của gen chuyển nạp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Một nhóm nhà khoa học thuộc Italy, Ireland và Hoa Kỳ đã thực hiện thành công tạo ra những dòng khoai tây có hàm lượng acid béo thay đổi. Những dòng chuyển gen này hoàn toàn không có những marker chọn lọc có kháng sinh. Kết quả này chứng minh rằng người ta có thể thực hiện công nghệ gen làm cải thiện chu trình biến dưỡng lipid thông qua phương pháp chuyển qua plastid. Các dòng khoai tây trong thí nghiệm đều biểu hiện tính chống chịu lạnh tốt. Chống chịu nhiệt độ thấp với hợp phần lipid tương ứng trong màng tế bào là nội dung được quan tâm. Xem tạp chí Transgenic Research http://www.springerlink.com/content/r62t6k72334134g3/fulltext.pdf hoặc http://www.springerlink.com/content/r62t6k72334134g3/?p=e101c794f236484aab0f1722c58a7b05&pi=0

Thông Báo

Hội nghị quốc tế Biofuels
Hội nghị quốc tế lần thứ năm về năng lượng sinh học “5th International Biofuels Conference” sẽ được tổ chức tại Hotel Le Meridien, New Delhi, India vào ngày 7-8 tháng Hai 2008. Xem http://www.winrockindia.org/pdf/5th_intl_bio-con.pdf. Liên hệ Mr Arvind Reddy tại e-mail: arvind@winrockindia.org.

Hội nghị đa dạng sinh học trong nông nghiệp
Hội nghị quốc tế "Harlan II - Biodiversity In Agriculture: Domestication, Evolution and Sustainability" sẽ được tổ chức vào ngày 14-18 Tháng Chín 2008 tại ĐH California, Davis, USA. Hội nghị sẽ tổng kết hiện trạng của đa dạng sinh học trong nông nghiệp và xu thế biến đổi trong tương lai. Muốn biết thêm chi tiết, hãy xem http://harlanii.ucdavis.edu/index.htm.

CGIAR gia hạn ngày nộp đơn xin học bổng
Chương trình Thách thức Thế hệ (Generation Challenge Programme = GCP) của Nhóm Tư Vấn Quốc Tế về nghiên cứu Nông Nghiệp (CGIAR) chấp nhận đơn xin học bổng cho các nhà nghiên cứu khoa học cây trồng ở các nước đang phát triển. Hạn chót sẽ là 29 tháng Hai 2008. Xem chi tiết tại http://www.generationcp.org/latestnews.php?i=967.

Sách mới: Plant Metabolic Systems
"Applications of Plant Metabolic Engineering" do R. Verpoorte, A.W. Alfermann, and T.S. Johnson, chịu trách nhiệm biên tập sẽ được in trong nay mai. Sách này thảo luận về những ứng dụng của công nghệ di truyền trong cải tiến biến dưỡng trong thực vật, là một phần quan trong trong công nghệ sinh học thế hệ thứ hai. Xem http://www.springer.com/life+sci/plant+sciences/book/978-1-4020-6030-4

(Tin và bài của Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!