23/03/2008

Website mới về cây Chuối

 
TINKHOAHOC. Mời bạn hãy truy cập vào http://www.promusa.org để xem thông tin trên mạng về những kết quả chọn tạo giống chuối. Website này được duy trì bởi Bioversity và trở thành một co-project với International Society for Horticultural Sciences (ISHS).
Xem thêm tại http://news.bioversityinternational.org/index.php?catid=2&blogid=1

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!