23/03/2008

Lúa biến đổi gen có tính chất kết thúc chọn lọc

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc ĐH Zhejiang, Trung Quốc đã phát triển một phương pháp tạo nên những giống lúa biến đổi gen có tính chất kết thúc chọn lọc (selective terminable transgenic rice varieties). Những dòng lúa như vậy thể hiện các gen đánh dấu bằng phân tử RNAi, dạng cassette; làm cho nó trở nên nhạy cảm với bentazon, một chất diệt cỏ khá phổ biến. Các thí nghiệm ngòai đồng cho thấy các dòng transgenic có thể bị tiêu diệt có tính chất chọn lọc 100% khi phun xịt chúng bằng bentazon ở liều lượng thông thường trong qui trình diệt cỏ cho lúa. Chúng chống chịu tốt với glyphosate so với cây lúa bình thường. Những dòng transgenic này không khác biệt gì với giống lúa thường về sinh trưởng, phát triển và năng suất. Xem bài viết trong tạp chí PlosOne hoặc http://www.plosone.org/article/fetchArticle.action?articleURI=info:doi/10.1371/journal.pone.0001818

(Đăng theo bản do GS. Bùi Chí Bửu vừa gửi)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!