05/04/2008

Diezes sinh học, triển vọng những nghiên cứu thầm lặng tại Ấn Độ

Thành Ý

TINKHOAHOC. Trong xu thế giá dầu mỏ thế giới gia tăng và việc khai thác thiếu ổn định, Ấn Độ đã thầm lặng nghiên cứu và đạt được những thành công đáng kể trong khám phá nguồn diezen sinh học từ những loài cây chứa dầu như Jatropha, Pongamia, luá miến, sắn. Từ những kết quả đạt được trên quy mô lớn, các tổ chức khoa học hàng đầu Ấn Độ đã xây dựng quy trình và tổ chức sản xuất diezen sinh học trên quy mô thương mại. Loại nhiên liệu thân thiện môi trường, thay thế được dầu diezen truyền thống không đòi hỏi bất kỳ sự thay đổi nào trong kết cấu của các phương tiện sử dụng, đã thôi thúc những nhà hoạch định chính sách Ấn Độ đưa ra những kết quả táo bạo nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng và tiết kiệm nhiều ngoại tệ nhập khẩu. Xem chi tiết tại Báo Khoa học và Phát triển hoặc đọc tại http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!