05/04/2008

ICRISAT tìm hiểu về tiềm năng nhiên liệu sinh học

Bản tin Công nghệ Sinh học
AG BIOTECH VIETNAM


TINKHOAHOC. Cũng như đối với cồn ethanol sinh học, nguyên liệu để cung cấp cho việc sản xuất dầu diesel sinh học ở các vùng đất khô cằn hiện đang thiếu hụt. ICRISAT đang cùng với một công ty tư nhân nghiên cứu về khả năng sử dụng lúa miến ngọt, cùng với hai loài cây khác của vùng khô cằn để góp phần đẩy mạnh nguồn cung cho sản xuất diesel sinh học. Hai loại cây này là Pongamia pinnata, một loại cây họ đậu và Jatropha curcas, một loại cây bụi chịu hạn. Cả hai loại cây này đều cho quả có chứa 35% dầu có thể thích hợp cho sản xuất dầu diesel sinh học.
Xem chi tiết tại http://hoangkimtinkhoahoc.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!