05/04/2008

Cây trồng nhiên liệu sinh học chịu hạn

TINKHOAHOC. Lúa miến, sắn, Pongamia, Jatropha được coi là những cây nhiên liệu sinh học chịu hạn góp phần tăng thu nhập cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Viện CRISAT đã tạo ra giống lúa miến mới có hàm lượng đường trong thân cây cao tới 42%. Bên cạnh cây lúa miến, ICRISAT cũng đẩy mạnh trồng PongamiaJatropha làm diesel sinh học. Xem chi tiết tại thông tin hội thảo quốc tế tại ICRISAT (Ấn Độ) ngày 1-2/5/2008 . Đọc thêm tin trước đó tại Bản tin Công nghệ Sinh học ADBIOTECH VIETNAM và http://hoangkimtinkhoahoc.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!