27/06/2008

Phú Yên: Lai tạo thành công 4 dòng lúa lai

Trại giống Hòa An (thuộc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên) đã sản xuất thành công 4 dòng giống lúa là 15-1, 52-2, 52-1 và 20-1.

Cả 4 dòng lúa trên được chọn lọc từ 7 dòng lúa mà Trại giống đã tiến hành lai tạo từ năm 2002 và đưa vào khảo nghiệm từ năm 2006. Đến nay, cả 4 giống lúa trên đều đã được canh tác trên diện tích hơn 12 ha phù hợp với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng ở địa phương và đạt năng suất cao.

Theo đề nghị của trại giống, ngành nông nghiệp chuẩn bị đưa vào khảo nghiệm sản xuất trên tích 5ha/vụ đối với từng giống ngay vụ hè thu năm 2008. Sau khi khảo nghiệm thành công, Trại giống Hòa An sẽ đề nghị Bộ NN-PTNT công nhận và đặt tên mới cho 4 giống lúa này.

(NGUYÊN HƯƠNG)
Theo Nông Nghiệp
http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-VN/61/158/45/45/45/9473/Default.aspx

Nguyễn Chí Công
http://luagao.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!