28/09/2008

Gen cần thiết cho phát triển hoa bắp

TINKHOAHOC. David Jackson và đồng nghiệp thuộc Cold Spring Harbor Laboratory, Hoa Kỳ, đã xác định một gen có vai trò quan trọng trong điều khiển sự phát triển của cây bắp. Người ta gọi gen này là spi1 (sparse inflorescence1) có trong giai đoạn sinh tổng hợp hormone tăng trưởng auxin. Chính hormone này điều khiển sự phát triển cơ quan của cây và ưu thế trội ở đỉnh chồi. Các nhà khoa học đã tìm thấy sự kiện im lặng trong thể hiện gen spi1 làm cho cây cằn lại, cá cơ quan bị khiếm khuyết. Cơ quan khởi đầu quan trọng là sinh mô (meristems) không thực hiện chức năng phân hóa tế bào tương tự như tế bào gốc của động vật. Người ta biết rằng sinh mô xuất hiện trong khoảng giữa giai đoạn tổng hợp auxin nhờ các tế bào khác nhau và chúng di chuyển giữa các tế bào này. Jackson đã nói rằng: "Công trình của chúng tôi đã minh chứng spi1 trong cây bắp đã tiến hóa thành một chức năng trụ cột trong sinh tổng hợp auxin, nó rất cần thiết cho sự phát dục (sự hình thành phát hoa) - tiến trình cần thiết cho cây có hạt trong đó sự hình thành chồi thân giúp cây trổ bông. Xem PNAS tại http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0805596105 hoặc http://www.cshl.edu/public/releases/08_corn.html

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!