07/09/2008

Gen cây thược dược giúp kiểm soát tính kháng bệnh do vi nấm trên cây lúa

TINKHOAHOC. Thực vật có một vũ khí cần thiết của các gen, đó là sự bảo vệ cây chống lại pathogens. Những gen này mã hóa protein như defensins, có chức năng nhận biết pathogen, truyền tín hiệu và hoạt hóa các phản ứng tự vệ. Sanjay Jha và ctv. thuộc ĐH Baroda, Ấn Độ, nghiên cứu làm cách nào thể hiện Dm-AMP1 trong cây lúa để cây kháng lại nầm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae và bệnh đốm vằn Rhizoctonia solani". Công trình này được công bố trên tạp chí Transgenic Research. Họ đã thành công cho thể hiện defensin kháng vi nấm từ cây thược dược Dahlia merckii vào cây lúa bằng chuyển nạp gián tiếp thông qua Agrobacterium. Họ thấy rằng sự thể hiện Dm-AMP1 làm ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh đạo ôn và đốm vằn trên lúa là 84% và 72%, theo thứ tự. Protein tái tổ hợ như vậy được tìm thấy chung thể hiện khá đặc biệt trong vùng “apoplastic” (vùng không gian phân tán giữa các tế bào) trong mô thực vật. Vì sự thể hiện transgene không đi cùng với sự kích thích thể hiện gen có liên quan đến sự kiện phát sinh bệnh (pathogenesis-related gene), nên các nhà khoa học đã kết luận rằng Dm-AMP1 ức chế trực tiếp M. oryzae và R. solani. Xem http://dx.doi.org/10.1007/s11248-008-9196-1

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!