21/10/2008

Các nhà khoa học xác định gen chống chịu nóng

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc ĐH Michigan State (MSU), Hoa Kỳ vừa xác định được một gen có vai trò quan trọng giúp cây phản ứng với stress do nóng. Công trình được đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences, gen bZIP28 do Cristoph Benning và cộng sự viên biểu hiện triển vọng trong việc cải tiến giống cây trồng chống chịu nóng. Các nhà khoa học của MSU đã tìm thấy gen bZIP28 điều tiết sự thích nghi của cây đối với stress do nóng gây ra trên cây mô hình Arabidopsis. Gen này mã hóa protein có tính chất “membrane-tethered” giúp cây có thể bật mở chức năng của gen khác kiểm soát phản ứng nóng. Những cây có bZIP28 không hoạt động sẽ chết ngay sau khi nhiệt độ nóng đạt mức cực trọng nào đó. Sự chống chịu nóng của cây là một tiến trình xảy ra phức tạp hơn rất nhiều so với những hiểu biết trước đây. Các nhà khoa học đã tìm thấy bZIP28 phản ứng với những tín hiệu từ mạng võng nội chất (endoplasmic reticulum: ER), đây là phát hiện lần đầu tiên tại ER thể hiện phản ứng với nhiệt độ nóng. Nghiên cứu trước đó cho thấy nhân là trung tâm kiểm soát của tế bào, và dịch bào (cytosol), chất lỏng bên trong tế bào, đóng vai trò quan trọng giải thích: làm thế nào cây chống chịu nóng. ER là một mạng tập họp các tubules, vesicles và những câu trúc giống như một túi đựng đồ, chủ yếu đảm đương nhiệm vụ đóng gói và dự trữ protein trong tế bào. Xem chi tiết http://news.msu.edu/story/5689/&perPage=25

Bui Chi Buu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!