21/10/2008

Việt Nam phát triển chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp

TINKHOAHOC. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nước CHXHCN Việt Nam, vừa chấp thuận cho phép một chương trình quốc gia phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, chăn nuôi cho đến 2020. Trong kế hoạch này, Việt Nam sẽ cho phép sản xuất một vài giống cấy trồng biến đổi gen (GM crops) đại trà và nhân bản vật nuôi. Ngân sách hàng năm phục vụ mục tiêu này sẽ đạt 100 tỷ đồng (6,25 triệu đô la Mỹ). Xem http://english.vietnamnet.vn/tech/2008/10/806498/

Bui Chi Buu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!