05/10/2008

Cải tiến cây trồng chống chịu khí hậu

TINKHOAHOC. Tổ chức Global Crop Diversity Trust đang nổ lực nghiên cứu bộ giống cây trồng từ 21 Viện nghiên cứu nông nghiệp đối với những tính trạng giúp cây chống chịu lại những tác động do sự thay đổi hkí hậu toàn cầu. Tổ chức này bao gồm bộ phận “Doomsday seed vault” đặt tại Svalbard, sẽ thanh lọc giống từ ngân hàng gen đối với phản ứng kháng bệnh, khô hạn, mặn, và nhiệt độ cực trọng. "Cây trồng của chúng ta phải sản xuất nhiều lương thực, thực phẩm hơn trên cùng diện tích đất hiện hữu, với nước tưới ít hơn và đòi hỏi năng lượng đắt tiền hơn” Cary Fowler, Giám đốc điều hành của tổ chức này đã giải thích như thế. Ông ghi nhận chính sự thiếu dữ liệu của những tính trạng chủ yếu đã làm nhà chọn giống bị hạn chế để xác định vật liệu ban đầu nhằm tạo ra giống cải tiến tính chống chịu với khí hậu trong nhiều nước. Các nhà khoa học đang thanh lọc giống chickpea và lúa mì tại Pakistan đối với những tính trạng có giá trị kinh tế. Họ cũng đang nghiên cứu giống dừa chịu hạn, rất hiếm tại Sri Lanka, đồng thời kháng sâu bệnh hại chính; thanh lọc mặn các giống khoai lang tại Peru, và xác định cây chuối chống chịu hạn tại Ấn Độ. Xem http://www.croptrust.org/documents/Press%20Releases/Trust%20grants%20release%20FinalSept08.pdf

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!