05/10/2008

Tạo ra Fluorescent Markers để nghiên cứu mô cây bắp

TINKHOAHOC. Giống bắp biến đổi gen thể hiện gen mã hóa protein huỳnh quang xanh lục “green fluorescent protein” (gfp) biểu thị ở ba mức độ trong mô: phôi mầm, nội nhũ, và võ cứng của hạt áo bên ngoài. Cơ quan ARS của Bộ NN Hoa Kỳ, đã phóng thích giống bắp này. Protein gfp đã được phân lập đầu tiên trên sứa biển (jellyfish), được dùng làm chỉ thị phân tử trong nghiên cứu thực vật và động vật. Trong nghiên cứu này,gen gfp được chuyển nạp vào cây bắp và biểu thị tại ba vùng trong hạt bắp. Sử dụng công cụ đo chiều dài sóng phát ra huỳnh tại các mô bắp, người ta có thể xác định marker này. Xem chi tiết http://www.ars.usda.gov/News/docs.htm?docid=1261

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!