11/10/2008

Công cụ mới trong chức năng genome học của cây lúa

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc Đại Học California Davis, đứng đầu là nhà bệnh cây học Pamela Ronald, đã phát triển một công cụ mới trong nghiên cứu chức năng gen của bộ gen cây lúa. Kỹ thuật microarray cải biên, rẻ tiền, có khả năng phổ biến rộng, bao phủ trên 45.000 gen của cây lúa. Họ hi vọng rằng công cụ của họ sẽ là phương tiện chủ đạo trong nghiên cứu chức năng gen của bộ gen cây lúa. Xem chi tiết bài viết trên tạp chí PLoS ONE. Họ đã phát triển những phương pháp có hiệu quả kỹ thuật cao để xác định phổ thể hiện của gen bằng "DNA Microarrays hoặc 'genomic chips', với hàng nghìn đoạn phân tử DNA được gắn trên tấm thủy tinh mỏng (slide). Công nghệ này cho phép các nhà khoa học có bức tranh hoàn mỹ hơn về sự tương tác của hàng nghìn gen trong cùng một lúc. Ngày nay, hầu hết các nghiên cứu về microarray trên cây lúa chưa tập trung vào việc phát hiện chức năng của gen per se, nhưng đã cung cấp được một phổ (profile) của một cơ quan nào đó, khả năng phản ứng với môi trường, hoặc nền tảng di truyền. Sử dụng NSF45K array, Ronald và cộng sự của ông có thể phân lập các gen đang thực hiện những tiến trình quan trọng về hóa sinh có liên quan đến ánh sáng, thí dụ như quang tổng hợp và hô hấp. Nhóm nghiên cứu cũng phát triển thành công chương trình trên mạng cho phép người sử dụng so sánh các phổ của sự thể hiện gen thông qua những slide trong microarray. Xem trên mạng http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0003337

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!