21/10/2008

Lúa javanica kháng sâu đục thân, giống Rojolele ở Indonesia

TINKHOAHOC. Lúa gạo được tiêu thụ hơn 90% tại quốc đảo Indonesia. Các nhà chọn giống lúa Indonesia đang nổ lực tìm kiếm cải tiến giống lúa javanica (japonica nhiệt đới). Giống lúa mới trên cở sở dạng hình japonica nhiệt đới đang được khai thác nhằm gia tăng tiềm năng về năng suất cây lúa. Giống Rojolele, thuộc dạng hình javanica, cho năng suất cao, nhưng cần phải cải tiến tính chống chịu sâu bệnh và phẩm chất hạt của nó. Các nhà nghiên cứu thuộc Trung Tâm nghiên cứu Công Nghệ Sinh học, Viện Khoa Học Indonesia đã thực hiện việc chuyển gen vào Rojolele bằng phương pháp “binary vector” có gen cry1B với promoter cảm ứng. Gen tổng hợp cry1B của vi khuẩn Bacillus thuringinensis được sử dụng trong chuyển nạp nhằm mục tiêu kháng sâu đu6c thân màu vàng (Scirpophaga incertulas). Sự có mặt của gen cry1B trong thế hệ liên tục sau đó được xác định bằng polymerase chain reaction (PCR) và Southern blot analysis. Tính kháng của giống chuyển gen được so sánh với giống bình thường. Xem http://www.biotek.lipi.go.id/http://www.biotek.lipi.go.id hoặc gửi e-mail cho estiati@telkom.net, hoặc Dr Dewi Suryani of IndoBIC tại địa chỉ e-mail dewisuryani@biotrop.org.

Bui Chi Buu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!