08/12/2008

Giải mã trình tự chất lượng cao nhằm xác định những phân tử kết gắn

TINKHOAHOC. Mã hóa phân tử DNA tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thanh lọc những thư viện phân tử hóa học lớn. Ở đây, Luca Mannocci và ctv. thuộc Viện Nghiên cứu dược phẩm Wissenschaften, Thụy Sĩ đã mô tả một chiến lược nghiên cứu từng bước phối hợp mật mã các đoạn phân tử DNA với những phân tử hữu cơ mới sinh thông qua hàng loạt các phản ứng riêng cũng như việc thực hiện bước đầu phương pháp đọc trình tự chất lượng cao trong sự kiện xác định và định lượng các thành viên có trong thư viện. Phương pháp này đã được minh chứng trong cấu trúc của thư viện hóa chất được mã hóa bởi DNA, bao gồm 4000 hợp chất và trong sự kiện khám phá những phân tử binders của streptavidin, matrix metalloproteinase 3, và polyclonal human IgG. Xem tạp chí PNAS

(Nguồn: Viện Lúa ĐBSCL)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!