04/02/2009

Các nhà khoa học của Danforth phát hiện ra công nghệ giúp cây lúa kháng bệnh tungro

TINKHOAHOC. Giám đốc Trung tâm Danforth Roger N. Beachy và nhà khoa học Shunhong Dai đã chứng minh được cây lúa biến đổi gen biểu hiện hai protein trong cây lúa chống chịu được sự nhiễm bệnh của virus gây bệnh tungro dạng bacilliform (RTVB). Hai proteins đó là RF2a và RF2b, chúng là những yếu tố phiên mã rất quan trọng giúp cây phát triển và điều khiển những cơ chế bảo vệ cây chống lại sự xâm nhiễm của virus. Trung tâm Denforth đã thực hiện những thí nghiệm trong nhà lưới và đồng ruộng, và gần đây, họ đã xác nhận sự kiện này trong nhà lưới tại Philippines (trong dự án hợp tác với PhilRice). Xem nguyên bản trên Proceedings of the National Academy of Sciences, công bố ngày 22-12-2008, hoặc http://www.danforthcenter.org/newsmedia/NewsDetail.asp?nid=157

(GS.TS. Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!