21/02/2009

Lúa giàu vitamin A

TINKHOAHOC. Riza T. Olchondra đã viết trên báo Philippine Daily Inquirer vào ngày 16-2-2009 rằng Philippines có thể là quốc gia đầu tiên trồng lúa giàu vitamin A vào năm 2013. Tiến sĩ Randy A. Hautea, điều phối viên toàn cầu và là Giám Đốc vùng Đông nam Á của tổ chức ISAAA, đã nói rằng Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) hiện đang thực hiện việc khảo nghiệm giống lúa này. Viện PhilRice cũng có kế hoạch khảo nghiệm ngoài đồng trong năm 2009. Giống lúa vàng có khả năng đạt dễ dàng 6 tấn / ha. Giống lúa vàng giàu vitamin A là giống nằm trong chiến lược “biofortification” (cứu giúp người nghèo bằng thức ăn giàu dinh dưỡng thay vì uống thuốc). Qui trình tạo giống Golden Rice đã được phát triển từ năm 1999 – dưới dạng tiền chất beta-carotene-chứa đựng 100-200-grams trong cây lúa, đáp ứng nhu cầu cần thiết hàng ngày của trẻ em ở nước mà cây lúa là lương thực chủ yếu. Theo số liệu của tổ chức Y Tế Quốc Tế (WHO), sự khiếm dưỡng vitamin A đã làm cho 250.000 – 500.000 trẻ em bị khô võng mạc và mù mắt / mỗi năm. Vào cuối năm 2008, Rockefeller Foundation muốn tài trợ cho IRRI hoàn thiện việc phát triển giống Golden Rice thông qua sự chấp thuận ở mức độ quốc gia tại Bangladesh, India, Indonesia và Philippines. Xem chi tiết http://www.bic.searca.org/e-news/index.html

(GS.TS. Bui Chi Buu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!