09/03/2009

200.000 dòng lúa đột biến phục vụ cho nghiên cứu chức năng genome học của họ hòa thảoTINKHOAHOC. Mặc dù bộ gen cây lúa đã được giải mã vào năm 2002, các nhà khoa học vẫn chưa đọc được các chức năng của từng gen trong 50.000 gen. Để đạt được mục đích ấy, họ đang xây dựng kho dự trữ các giống lúa biến đổi gen, hầu hết là những dòng đột biến bị mất đi một chức năng nào đó, nhằm hiểu rõ hơn bộ genome của Oryza. Gần đây, consortium quốc tế về genome học chức năng cây lúa (IRFGC) đã tạo ra một bộ dòng lúa đột biến với 200.000 mutants. Những dạng đột biến như vậy của hơn một nửa số gen có chức năng đã được ghi nhận trên bản đồ di truyền cây lúa. 200.000 dòng đột biến này được ghi nhận trên bản đồ nhờ sự kiện chèn vào của “flanking sequence tags” (những phân tử đánh dấu trình tự kế cận nhau) – đó là những hợp phần bé nhỏ của DNA, hoặc “molecular tags” hợp nhất trong bộ gen lúa. Cách tiếp cận này rất hữu dụng bởi vì nó cho phép nhà khoa học liên kết được một vị trí vật lý trên genome với một gen chuyên biệt nào đó, và đặc điểm thấy được của nó, hoặc kiểu hình của nó. Các dòng đột biến như vậy sẽ giúp cho nhà khoa học thu nhận kết quả trên cây bắp, lúa mì, lúa mạch, vì cây lúa được xem như cây mô hình của nhóm mễ cốc. Xem chi tiết https://www.vbi.vt.edu/public_relations/press_releases/rice_lines_available_for_investigation Bài viết trên tạp chí Plant Physiology trên địa chỉ http://www.plantphysiol.org/cgi/content/full/149/1/165 hoặc tra cứu trên trang web của IRRI http://irfgc.irri.org/index.php

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!