09/03/2009

Không có ảnh hưởng nào của hiện tượng dòng chảy gen từ cây bắp biotech

TINKHOAHOC. Giống bắp volunteers từ giống biến đổi gen MON810 được chứng minh là không có ảnh hưởng nào đến năng suất của giống bắp truyền thống do dòng chảy gen Gene Flow). Sự xuất hiện của những giống bắp biến đổi gen có tính chất volunteers như vậy trên đồng ruộng chưa đủ để đạt ngưỡng 0,9 “adventitious GM” do Ủy Ban Châu Âu đề ra. Đó là phát biểu của Institut de Recerca y Tecnologica Agroalimentaries (IRTA) và Đại học Girona, Tây Ban Nha. Kết luận này có được từ kết quả nghiên cứu ở vùng Foixa, Girona, Tây Ban Nha. Tính kháng côn trùng của cây bắp Bt và của cây bắp truyền thống được quan sát trên 3 năm ở qui mô ruộng đại trà, 2004-2006. Trong thời gian này, có khoảng 30-35% giống bắp thương mại được trồng là bắp biến đổi gen. Các nhà nghiên cứu cho rằng volunteers biểu thị kém cường lực lai so với cây bình thường trong điều kiện khí hậu hiện tại. Cho dù có sự thụ phấn chéo xảy ra thông qua giống volunteers, chúng đều thể hiện sự phát triển kém cờ bắp, với mức độ thấp từ 3,05 xuống còn <0,10%, trung bình là 0,37 ± 0,11. Xem tạp chí Transgenic Research tại http://dx.doi.org/10.1007/s11248-009-9250-7.

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!