30/08/2014

Các giống lúa cao sản xanh chịu mặn GSR58, GSR50, GSR90, GSR63, GSR84 tại Thừa Thiên Huế

Các giống lúa cao sản xanh chịu mặn GSR58, GSR50, GSR90, GSR63, GSR84 nhiều triển vọng  ở Thừa Thiên Huế . Những vùng nhiễm mặn tại huyện Quảng Điền, đất phải bỏ hoang vì nhiễm mặn. Bộ giống lúa chịu mặn nhập nội từ IRRI nhiều giống cũng phát triển kém trên đất nhiễm mặn nhiều. Các giống lúa phổ biến tại địa phương như Khang Dân 18, HT1... trên đất nhiễm mặn đều giảm năng suất.
                                                                          


Các giống lúa Khang Dân 18, HT1 trồng trên đất nhiễm mặn sinh trưởng kém, năng suất thấp.Những giống lúa cao sản xanh chịu mặn GSR58, GSR50, GSR90, ... khảo nghiệm sản xuất tại Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đã thể hiện năng suất cao hơn rõ rệt so với KKD18, HT1 tại vùng này.  Các ông ng Lê Văn Tân (chủ nhiệm), Hoàng Nguyên Phước (phó chủ nhiệm) Trần Hai, (trưởng ban kiểm soát)  hợp tác xã nông nghiệp số 2 thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đều hân hoan với những giống lúa cao sản xanh, ngắn ngày, chịu mặn mới.

Cô giáo hướng dẫn PGS.TS. Trần Thị Lệ và cô sinh viên thực tập tốt nghiệp Diệu Thế rất hào hứng với giống lúa cao sản xanh chịu mặn cực sớm GSR58, từ cấy đến thu hoạch khoảng 87 ngày trong vụ Hè Thu 2004 tại Quảng Điền. 

 Các giống lúa GSR63, GSR84, GSR90, GSR50, GSR58  là những giống lúa triển vọng trong bộ khảo nghiệm cơ bản tại Thừa Thiên Huế

Ông nông dân giỏi Trần Đức Dũng phấn khởi lựa chọn giống lúa cao sản xanh chịu mặn ngắn ngày GSR50 cho mô hình khảo nghiệm sản xuất. Ông nói: "giống lúa này trồng trên đất nhiễm mặn thế này mà được như thế này là đạt lắm ! chắc phải trên 7,0 tấn."
   
Niềm vui tuyển chọn được các giống lúa cao sản xanh chịu mặn triển vọng.


 

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!