09/03/2008

Cây ngô trong dược phẩm an toàn và có hiệu quả ở mức độ phân tử

TINKHOAHOC. Ngô là cây trồng đầu tiên được phát triển theo hướng cung cấp dược phẩm ở mức độ phân tử. Mặc dù, người ta đã sử dụng nhiều lòai cây khác cho lá, hoặc mễ cốc, tảo và tế bào nuôi cấy để làm thuốc; nhưng ngô vẫn là cây được chọn lựa để sản xuất diện đại trà các protein tái tổ hợp dùng làm dược phẩm. Xem tài liệu trên tạp chí Plant Sciences. Hạt ngô là cơ quan dự trữ protein tự nhiên, do đó, nó như một con tàu lý tưởng tích tụ ổn định các protein tái tổ hợp, thí dụ như kháng thể (antibodies). Ngòai ra, chúng ta còn ghi nhận các tiện lợi khác như:
• Kích thược hạt đủ nhỏ để cho phép các protein tập họp
• Giá thành hạ so với mễ cốc khác, và năng suất sinh khối lớn
• Hạt được bảo vệ bởi lớp bao bên ngòai, làm giảm tỷ lệ hao hụt khi thu họach và bảo vệ chống lại sự xâm nhiễm của vi sinh
• Sản phẩm ngô có thể tồn trữ dễ dàng ở dạng hạt, bánh hoặc bột.
• Phát tán hạt phấn với khỏang cách vừa phải, hạt phấn ngắn, giảm thiếu tối đa hiện tượng dòng chảy của gen
Với những tiên lợi này, sử dụng ngô là nguồn sản sinh protein tái tổ hợp phục vụ dược phẩm có thể mang đến người sản xuất lợi nhuận. Bài viết trên http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2008.02.002

(Bùi Chí Bửu lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!