09/03/2008

Giống ngô chuyển gen phytase đầu tiên trên thế giới

TINKHOAHOC. “Origin Agritech limited”, một công ty của Trung Quốc sản xuất hạt và giống cây biotec, đã thông báo rằng họ được cấp bằng sáng chế về giống ngô chuyển gen phytase đầu tiên trên thế giới. Cây ngô transgenic này là kết quả của 7 năm nghiên cứu do Viện Hàn Lâm Nông Nghiệp Trung Quốc thực hiện. Phytase được dùng như một nguồn bổ sung trong thực phẩm chăn nuôi để phân giải phytic acid, một dạng tồn trữ của phosphorus. Phytase có thể làm tăng sự hấp thu phosphorus trong động vật nhiều hơn 60%. Xem http://www.originagritech.com/news/news_contents.php?id=35

(Bùi Chí Bửu lược dịch)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!