09/03/2008

RNAi với Virus gây bệnh tungro trên cây lúa

TINKHOAHOC. Bệnh tungro trên cây lúa là một vấn đề nghiêm trọng cho canh tác lúa ở Nam Á và Đông Nam Á. Người ta tin rằng sự mất mát hàng năm do bệnh này khỏang 10 tỷ USD. Bệnh này do hai lòai virus gây ra đồng thời: rice tungro bacilliform virus (RTBV) và rice tungro spherical virus (RTSV). Các nhà khoa học thuộc ĐH South Delhi, Ấn Độ đã ứng dụng phân tử RNA can thiệp như một giải pháp chống bệnh do RTBV. Họ đã phát triển một dòng lúa chuyển gen với sự tích tụ DNA của virus giảm xuống. Kết quả nghiên cứu này biểu hiện một bước tiến quan trọng trong sự phát triển tính kháng tungro của cây lúa trong điều kiện ở Ấn Độ. Dòng lúa này có thể được dùng làm vật liệu lai tạo chuyển transgene mục tiêu cho các giống lúa khác có tính trạng nông học tốt. Xem tạp chí Transgenic Research hoặc http://www.springerlink.com/content/58g8761t963q45u7/?p=a828bd9089ff47c9aac798d60d0b7052&pi=1

(Tin và bài Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!