31/03/2008

Du học sinh kinh doanh: Từ ý tưởng đến khởi nghiệpTINKHOAHOC. Ngọc Hiệp và Phúc Ngọc là hai sinh viên du học ở Úc. Họ đã cùng nhau thành lập ra trang web goinghomesale.com. Trang này hiện là địa chỉ quen thuộc và tin cậy của hơn 40.651 sinh viên quốc tế ở Melbourne để trao đổi đồ dùng, sách cũ và chia sẻ những thông tin liên quan trực tiếp tới đời sống sinh viên như thuê nhà, thay đổi về luật di trú, v.v... Xem http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!