31/03/2008

Hai ông chủ trẻ của Yahoo: Từ sở thích tới ý tưởng kinh doanhTINKHOAHOC. Hai chàng trai Jerry Yang và Davit Filo nảy ra ý tưởng thiết kế một công cụ tìm kiếm các thông tin theo một tiêu chí, khái niệm trên Internet một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Từ chiếc máy tìm kiếm địa chỉ tổ chức môn vật Sumo họ đã phát triển ý tưởng của mình thành một chương trình tìm kiếm địa chỉ trên mạng với tên gọi: “ Jerry and David Guide to the World Wide Web ” và họ đã trở thành hai ông chủ trẻ của Yahoo. Xem: http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!