03/04/2008

Học liệu mở như nấm sau mưa

DAYVAHOC. Có một cuộc cách mạng đang diễn ra trong lĩnh vực giáo dục, đó là sử dụng học liệu mở , những tri thức và bài giảng miễn phí trên mạng. "Học liệu mở" hiện đang nở rộ như nấm sau mưa tại các Trường Đại học lớn của Mỹ, Trung Quốc , Nhật, châu Âu. Chúng ta rất cần để ý để bắt kịp những tiến bộ mới trong khoa học kỹ thuật của thế giới. Bản dịch của Giáp Văn bài Free Online College Courses Are Proliferating (Wall Street Journal 28-3-08) đựợc đăng trên viet-studies.info/culture.htm và được đăng lại trên http://dayvahoc.blogtiengviet.net.

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!