29/03/2008

Origin Agritech cập nhật cây bắp biến đổi gen

TINKHOAHOC. Tổ chức “Origin Agritech Limited” đã cập nhật hệ thống GM phục vụ cho sản phẩm cây bắp biến đổi gen thế hệ mới ở Trung Quốc. Chúng bao gồm: (1) Bắp có phytase, hi vọng là giống bắp chuyển gen đầu tiên ở Trung Quốc được chấp thuận cuối cùng (Phase 5); phytase hiện được xem như giải pháp bổ sung để phát triển chăn nuôi; hạn chế được lượng phosphorous trong phân gia súc; (2) Bắp kháng thuốc cỏ Glyphosate là giai đọan trung gian (second phase), cho đến nay, cây trồng biến đổi gen kháng thuốc cỏ đã được phát triển khá phổ biến trên thế giới; (3) Bắp có gen Bt cũng thuộc về second phase; (4) Bắp chuyển gen có hiệu quả với nitrogen cao, chống chịu khô hạn, đang trong giai đọan thử nghiệm ở phòng thí nghiệm (Phase 1). Xem chi tiết http://www.originagritech.com/

Ghi nhận tình trạng cây biến đổi gen ở Châu Âu
Đến tháng Ba, năm 2008, Châu Âu đã cho phép trồng cây biến đổi gen như sau:
• Bắp kháng thuốc cỏ GA21 (Syngenta), khảo nghiệm đồng ruộng tại Đan Mạch
• Bắp lai MON 89034 × MON 88017 khảo nghiệm trên ruộng tại Romania
• Bắp NK603 khảo nghiệm trên ruộng tại Romania
• Củ cải đường H7-1 kháng thuốc cỏ glyphosate, khảo nghiệm trên ruộng tại tây ban Nha
• Bắp Bt trái to có gen kháng sâu đục thân và sâu đục rễ tại Đức
Xem chi tiết http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browse.aspx

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!