08/04/2008

Quản lý tài liệu tham khảo trực tuyến

TINKHOAHOC. Một trong những khó khăn của các bạn sinh viên và những nhà nghiên cứu là tìm tài liệu tham khảo. Cách đơn giản là tích hợp các trang web cần tìm kiếm cùng chủ đề vào trong cùng một trang (như trang này). Cách nâng cao là quản lý tài liệu tham khảo trực tuyến nhờ những kỹ năng và phần mềm chuyên dụng. Vietbio đến từ www.sinhhocvietnam.com sẽ hướng dẫn bạn về cách làm này. Mời bạn tham gia diễn đàn nhà sinh học trẻ tại http://www.nhasinhhoctre.com/forum/viewtopic.php?t=1140 hoặc đọc hướng dẫn chi tiết tại http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!