12/04/2008

Kiểm soát độc tố trong ngô

TINKHOAHOC. Aflatoxins là toxin tự nhiên do vi nấm Aspergillus gây ra, đó là một trong những chất gây ra ung thư. Khi sử dụng ngô làm lương thực và nhiên liệu, người ta tạo ra những quan tâm nhiều hơn về sự kiện tạp nhiễm thay vì độc tố. Điều kiện sản xuất ngô ở Châu Phi rất tốt cho Aspergillus phát triển. Năm 2007, có trên 100 người chết vì ngộ độc aflatoxin ở Kenya. Các nhà khoa học đang xem xét cách thức sản xuất giống ngô ít nhạy cảm với aflatoxin. Việc sử dụng giống ngô kháng sâu thông qua độc tố của protein Bt đã cho ra kết quả làm giảm hàm lượng mycotoxins, vì những giống này kháng sâu cho phép vi nấm tạo ra độc tố trong cây. Giống ngô Bt được chấp thuận cho trồng tại Hoa Kỳ còn có những gen bổ sung, bảo vệ cây chống lại sâu armyworm, chúng thường kết hợp với aflatoxin, mối đe dọa nghiêm trọng cho vùng trồng ngô ở phía Nam của Hoa Kỳ. Kết quả khảo nghiệm trên đồng ruộng cho thấy giống ngô mới này đã làm giảm mức độ độc tính của aflatoxin. Xem: http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!