21/04/2008

Thay đổi khí hậu toàn cầu và công nghệ sinh học

TINKHOAHOC. Hai chuyên gia nổi tiếng về an ninh lương thực (Joachim von Braun, Viện Trưởng IFPRI ở Washington DC, Hoa Kỳ và Dr. M.S. Swaminathan, Ấn Độ) đã nhấn mạnh về công nghệ sinh học (CNSH) trong giải quyết vấn đề có liên quan đến thay đổi khí hậu tòan cầu. “CNSH có thể có vai trò qaun trọng với tính bền vững lâu dài khi khí hậu thay đổi. Nhất là ở các nước đang phát triển, nó càng quan trọng hơn so với nước đã phát triển. Bởi vì hệ quả của thay đổi khí hậu đều dẫn đến sự bất ổn về thiếu hụt lương thực và vấn đề chất lượng lương thực. Tiến sĩ M.S. Swaminathan, người nổi tiếng với danh hiệu Cha đẻ của cách mạng xanh Ấn Độ, cho rằng "CNSH có thể tạo ra con đường mới trong khi khí hậu thay đổi. Tính trạng chống chịu khô hạn có thể được đưa vào cây trồng, thí dụ cây lúa, nhờ chuyển gen mục tiêu. Bài tổng quan có thể được xem trên http://www.globalchange-discussion.org/interview/joachim_von_braun/full_interview và http://www.globalchange-discussion.org/interview/ms_swaminathan/full_interview. Thảo luận trên internet về “Global Change and Biotechnology” bằng cách log into http://www.globalchange-discussion.org

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!