14/05/2008

Phân lập gen điều khiển tiềm năng về năng suất lúa

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp Huazhong, Trung Quốc đã xác định một gen có vai trò qui định tiềm năng năng suất cây lúa, cũng như khả năng đáp ứng của cây đối với khí hậu lạnh. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Nature Genetics. Năng suấ lúa được xác định bởi nhiều hợp phần tính trạng, như số hạt trên bông, chiều cao cây và thời gian trổ. Những nghiên cứu trước đó đã phân lập một vùng giả định trên nhiễm sắc thể số 7 có ảnh hưởng đến các tính trạng này, những gen nào điều khiển thì chưa xác định. Tiến sĩ Qifa Zhang và cộng sự viên đã thanh lọc hàng nghìn cây lúa, tìm cách nhận diện gen mục tiêu như vậy. Họ tìm thấy sự kiện mất đọan của gen Ghd7 sẽ làm cho cây lúa thấp hơn và có ít hạt trên bông. Có 5 cách biểu hiện khác nhau của gen Ghd7. Cách thức kém họat động hoặc không họat động được tìm thấy trong cây lúa sinh trưởng ở ôn đới. Điều này làm cho cây lúa có thể trồng ở những nơi mà mùa vụ gieo trồng qúa ngắn. Xem chi tiết tại http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/abs/ng.143.html

Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!