26/05/2008

Supercomputer giúp phát triển Super-rice

TINKHOAHOC. Trước hiểm họa thiếu lương thực của thế giới, tổ chứcc International Business Machines Corporation (IBM) và ĐH Washington (UW) cùng hợp tác thực hiện một dự án tìm cách phát triển giống lúa có hạt gạo chứa nhiều dinh dưỡng hơn. Thông qua mạng lưới của nó “World Community Grid”, tổ chức IBM sẽ sử dụng lực lượng tính tóan dôi dư từ hàng triệu máy vi tính để chạy một phần mềm mô phỏng ba chiều được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc ĐH Washington để nghiên cứu protein của lúa gạo. Kiến thức về cấu trúc không gian ba chiếu của protein sẽ rất cần thiết trong xác định cái gì giúp cây bảo vệ chống lại sâu bệnh hại và sản xuất nhiều hạt thóc hơn. Dự án này sẽ phải tạo ra sản phẩm cuối cùng là cung cấp bản đồ của 30.000 đến 60.000 protein của lúa và chức năng của chúng. Stanley Litow, Phó Chủ tịch của Corporate Citizenship and Corporate Affairs và là Chủ tịch của IBM International Foundation nói rằng "Dự án này có thể giúp nông dân có vụ mùa tốt hơn trên thế giới và ngăn chận nạn đói ở đâu đó”. Mạng lưới này có 167 teraflops, tương đương với một trong ba supercomputers hàng đầu của thế giới. Tiếp cận với mạng lưới này, các nhà nghiên cứu có thể tạo ra kết quả ít hơn hai năm, thay vì 200 năm. Xem chi tiết http://uwnews.org/article.asp?articleID=41700 hoặc download phần mềm từ http://www.worldcommunitygrid.org

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!