16/08/2008

9 giống lúa triển vọng cho vụ hè thu ở ĐBSCL

TINKHOAHOC. Ngày 25/7, tại Viện Lúa ĐBSCL, hơn 150 nông dân các CLB lúa giống và cán bộ kỹ thuật của Sở NN-PTNT, Trung tâm giống các tỉnh ĐBSCL đã tham gia hội thảo đánh giá giống lúa vụ hè thu 2007-2008. Đây là vụ lúa chính thứ 2 trong năm các nhà lai tạo giống lúa Viện Lúa ĐBSCL và nông dân muốn đánh giá lại tiềm năng năng suất, khả năng kháng sâu bệnh, phẩm chất hạt, tính ổn định và thích nghi của giống trên những điều kiện thâm canh khác nhau.

Trong 132 giống bình chọn được 9 giống lúa có triển vọng năng suất cao, kháng sâu bệnh và có phẩm chất gạo tốt (xếp theo tỉ lệ bình chọn qua 150 phiếu, cao nhất 78% và thấp nhất 11%): OM6073, OM5199, OM5451, OM6072, OM5464, OM5472, OM5453, OM4088, OM2474. Đây là các "ứng cử viên" thay thế giống bị nhiễm cháy rầy cao như IR 50404. Vụ HT vừa qua, giống IR 50404 bị cháy rầy tới 50% diện tích. Mặt khác, vùng ven biển đang đặt nhu cầu giống lúa chịu mặn cho vùng lúa-tôm đang tăng diện tích.

Hữu Đức

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!