03/08/2008

Hội nghị sắn toàn cầu lần thứ nhất (GCP1)

TINKHOAHOC(http://blog.360.yahoo.com/hoangkim_tinkhoahoc). Hội nghị sắn toàn cầu lần thứ nhất được tổ chức tại Viện Công nghệ Sinh học Cây trồng (IPBO) Trường Đại học Ghent, Bỉ vào ngày 21-25/7/2008. Chủ đề hội nghị là "Cây sắn: Cơ hội và thách thức trước thiên niên kỷ mới". Hơn 300 chuyên gia từ nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế như FAO, Bill Melinda Gates Foundation, Donald Danforth Plant Science Center, IPBO, CIAT, IITA, IFAD, Monsanto, Syngenta, CTA, Alliance,... và những nước trồng và tiêu thụ sắn chính trên thế giới đã đến dự . Hội nghị có 115 báo cáo và 200 pano (trong đó, Việt Nam có 1 báo cáo và 02 pano).

Tin nhanh về hội thảo này mời đọc tại http://cassavaviet.blogspot.com

Hoàng Kim

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!