20/08/2008

Gen kháng bệnh đạo ôn cây lúa

TINKHOAHOC. Bằng phương pháp chèn gen mã hóa protein chống lại vi sinh vật Mj-AMP2 từ cây hoa “four o'clock flower”, tên khoa học là Mirabilis jalapa, Bishun Deo Prasad và ctv. thuộc ĐH Baroda, Ấn Độ đã phát triển thành công cây lúa biến đổi gen kháng nhiều bệnh do vi nấm gây ra, trong đó có bệnh đạo ôn do Magnaporthe oryzae. M. oryzae, đây là bệnh hại được xem là nghiêm trọng nhất cho tất cả các vùng trồng lúa trên thế giới. Các nòi vi nấm này còn có thể tấn công lúa mạch, kiều mạch và kê. Sự thể hiện protein chống vi sinh vật này biến thiến từ 0.32% đến 0.38% protein tổng số trong cây lúa chuyển gen. Protein này làm giảm tăng trưởng của nấm đạo ôn đến 63% so với cây bình thường, và không có ảnh hưởng gì đến kiểu hình của cây. Sự thể hiện transgene không liên quan đến hình thức thể hiện theo cơ chế PR (pathogenesis-related), các nhà khoa học kết luận rằng Mj-AMP2 trực tiếp tác động đến pathogen. Xem Plant Science tại http://dx.doi.org/10.1016/j.plantsci.2008.05.015

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!