24/08/2008

Tổng quan về hiệu qủa sử dụng cây đu đu biến đổi gen

TINKHOAHOC. Hiệu qủa sử dụng đu đủ biến đổi gen đối với những vấn đề trong canh tác đu đủ vẫn chưa được rõ ràng. Nhiều nhà nghiên cứu phát triển đu đủ chuyển gen đã thành lập một nhóm với sự điều hành của Evelyn Mae Mendoza đã thực hiện một chương tổng quan trên Biotechnology Annual Review. Họ mong muốn rằng việc phát triển các giống đu đủ biến đổi gen rất hiệu qủa đối với mục tiêu kháng côn trùng và bệnh như bệnh ringspot virus (PRSV), nhện đỏ và Phytophthora. Các nhóm tác giả khác đang phát triển giống đu đủ kháng độc độc nhôm và kháng thuốc cỏ, chúng có qủa dạng hình dài, và ngay cả việc tạo ra giống đu đủ đóng vai trò vaccine ăn được ngừa bệnh lao và bệnh nang sán (cysticercosis). Mendoza và ctv. nhấn mạnh đu đủ là cây trồng chuyển gen đầu tiên được phát triển ở một viện nghiên cứu nhà nước được thương mại hóa thành công. Hiện có 14 quốc gia được khuyến khích phát triển thông qua những hoạt động hợp tác và những nổ lực độc lập nhằm đưa cây đu đủ kháng PRSV vào sản xuất đại trà. Xem http://dx.doi.org/10.1016/S1387-2656(08)00019-7.

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!