21/09/2008

Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2008 ở Viện Lúa ĐBSCLTIN KHOA HỌC. Kết quả đánh giá giống lúa vụ Hè Thu 2008 tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, với 150 phiếu bầu chọn. Giống lúa OM6073 xếp hạng nhất (78 phiếu). Giống OM5199 xếp hạng nhì (43 phiếu). Thông tin chi tiết tại http://www.clrri.org

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!