07/11/2008

Phân tích genome khoai mì trên cơ sở transcriptome của nó

TINKHOAHOC. Khoai mì hay sắn (Manihot esculenta Crantz) là giống cây trồng nhiệt đới được trồng phổ biến để sản xuất tinh bột từ rễ củ. Ở Thái Lan, khoai mì được xếp hạng như là một cây có tầm quan trọng về kinh tế bên cạnh cây lúa, cao su và mía đường. Kiến thức không đầy đủ về hệ thống điều tiết có tính chất di truyền kiểm soát sự sinh tổng hợp tinh bột khoai mì là trở ngại chính cho công nghệ sau thu hoạch khoai mì. Chương trình hợp tác nghiên cứu BIOTEC giữa Thái Lan và Nhật Bản (Nara Institute of Science and Technology) nhằm xây dựng một bộ sưu tập khổng lồ về EST của khoai mì. Thông tin về EST sẽ giúp cho chúng ta có được những quan sát ban đầu về trạng thái và và dòng chuyển của transcriptome khoai mì trong các trường hợp khác nhau ảnh hưởng đến sự sản sinh tinh bột. Sau khi phân tích cẩn thận các dữ liệu, cca1c chuỗi trình tự EST có tính chất non-redundant sẽ được chọn lọc và được sử dụng trong việc tạo ra chip cho kỹ thuật microarray phục vụ phân tích có tính chất toàn cầu transcriptome của khoai mì. Người ta hi vọng rằng sẽ có nhiều gen mới và quan trọng liên quan đến tính trạng cần thiết như phẩm chất tinh bột và số lượng tinh bột sẽ được phân lập. Xem chi tiết http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/index.php?
option=com_content&task=view&id=3851&Itemid=47


Bùi Chí Bửu

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!