08/12/2008

Những giống lúa chất lượng cho ĐBSCL

TINKHOAHOC. Theo PGS.TS. Dương Văn Chín, Phó Viện Trưởng Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, những giống lúa khuyến cáo cho vụ Đông Xuân là: VNĐ 95-20, IR 64, OMCS 2000, OM 2517, Jasmine 85, OM 3536, OM 5930, MTL 384, OM 4498, AS 996, OM 2395, TNĐB 100, Nếp, VĐ 20, OM 2514, OM 4900, MTL 392, OM 2717, OM 4495, BTE-1, OM 4088, OM 6073, OM 6162. Một số giống khác cũng có tên trong danh sách khuyến cáo nhưng với số lần lặp lại giữa các tiểu vùng sinh thái ít hơn là OM 4668, OM 6035, OM 5625, HĐ1, OM 5239, OM 3242, OM 2718, MTL 530, MTL 499, OM 5936, OM 6035, MTL 547, OM 6561, OM 5199, ST5. Năm 2008, có 6 giống lúa chất lượng cao được các doanh nghiệp XK gạo chấp nhận là: OMCS 2000, OM 3536, OM 2527, OM 2717, VNĐ 95-20, IR 64. Qua thống kê từ 56 thí nghiệm và 27 cuộc đánh giá giống trong hai vụ ĐX 2006-2007 và 2007-2008 tại 10 tỉnh thành vùng đông và tây Nam bộ cho thấy ba giống đạt được thành tích cao nhất là OM 4900, OM 6073 và OM 6162. Những giống có khả năng chống chịu rầy nâu tốt là OM 4900, OM 6073, OM 6162, OM 5930, OM 5240, OM 5636, OM 5629, HG2, OM 6600, OM 6055, OM 4498, AG1, OM 6072, OMCS 2009, OM 6840.

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!