09/03/2009

Phát triển giống bắp giàu đường

TINKHOAHOC. Nhờ khai thác gen “Glossy 15”, các nhà khoa học thuộc Đại Học Illinois đã phát triển được giống bắp chuyển gen sản sinh ra lượng sinh khối cao. Gen này được phân lập đầu tiên với biểu hiện cây con có lớp sáp bao bọc nhằm bảo vệ chúng ánh sáng gay gắt của mặt trời, nhờ hệ thống lọc của lớp sáp. Gen này cũng có nhiệm vụ làm chậm sự trưởng thành của chồi thân. Stephen Moose và ctv. đã quan sát sự khuếch đại của gen Glossy 15 trong cây bắp do cây được kích hoạt. mặc dù chúng có ít hạt, nhưng bù lại cây sản sinh nhiều đường hơn trong thân bắp. Điều này làm cho giống bắp trở nên thích ứng với nhu cầu phục vụ thức ăn gia súc và cây cho nhiên liệu sinh học. Xem chi tiết http://www.aces.uiuc.edu/news/stories/news4683.html

(Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!