08/05/2009

Chiến lược làm giảm Aflatoxin ở cây bắp Phi Châu

TINKHOAHOC. Các nhà khoa học thuộc Viện IITA (International Institute for Tropical Agriculture) và Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã xây dựng một chiến lược làm giảm sự tạp nhiễm của aflatoxin trên cây bắp Phi Châu. Aflatoxins là một trong những mầm mống gây ung thư nghiêm trọng nhất cho người. Chúng được tạo ra bởi nấm mốc Aspergillus, phổ biến hơn hết là A. flavus, trong đậu phọng, sắn, khoai yam và bắp. Mỗi năm aflatoxins làm thiệt hại nông nghiệp Phi Châu 450 triệu USD. IITA phát triển dòng Aspergillus flavus có tính chất atoxigenic như một “biocontrol agents”. Xem chi tiết http://www.iita.org/cms/details/news_summary.aspx?a=95&z=81

(GS.TS. Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!