08/05/2009

Giống cây trồng kháng thuốc cỏ mà không cần gen lạ

TINKHOAHOC. Sử dụng enzyme thuộc dạng “tailor-made enzyme”, các nhà khoa học thuộc ĐH Minnesota và Massachusetts General Hospital đã phát triển thành công giống thuốc lá kháng thuốc cỏ mà không cần thay đổi DNA của chúng. Daniel Voytas tác giả chính của bài viết đăng trên tạp chí Nature nói rằng "Nó vẫn là một GMO nhưng tính cải biên này rất tinh tế. Chúng tôi thực hiện một sự thay đổi vô cùng nhỏ trong chuỗi trình tự của cây hơn là việc chèn vào một DNA lạ". Cách tiếp cận mới lạ này tạo ra một tiềm năng để phát triển các giống cây trồng cải tiến và hạn chế được tính chất của sinh vật cải biên di truyền. Voytas và ctv. đã sử dụng một zinc finger nuclease (ZFN) ứng với vùng mục tiêu trên cây thuốc lá là acetolactate synthase (ALS) genes. Các đột biến của gen ALS cho thấy có quan hệ với tính kháng thuốc cỏ thuộc gốc imidazolinone và sulphonylurea. Họ quan sát được tần suất cao của vùng mục tiêu gen, với hơn 40% cây ở trạng thái tái tổ hợp với sự cải biên của gen ALS. ZFNs là những protein tổng hợp gắn với chuỗi trình tự DNA chuyên biệt và cải biên ở gần vị trí kết dính này do những đứt gãy của dây đôi. ZFNs đã được sử dụng để thao tác trên nhiều bộ gen của các sinh vật, từ thuốc lá cho đến cá zebrafish và ngay cả tế bào của động vật hữu nhũ. Xem chi tiết bài viết trên tạp chí Nature http://www1.umn.edu/news/news-releases/2009/UR_CONTENT_107428.html hoặc http://dx.doi.org/10.1038/nature07845 http://www.springerlink.com/content/f5l108080521538u/?p=68ae960c58b34f529651fcec82a34b1c&pi=0

(GS.TS. Bùi Chí Bửu)

Không có nhận xét nào:

Mời bạn cùng lên đường!

Mời bạn cùng lên đường!